VSK PRO-ZEO s.r.o.

Vyhľadávanie

VSK PRO-ZEO s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice
Slovensko

IČO: 36 494 046
IČ DPH: 2021830668 SK

Výroba a predaj:

Prevádzka - Lom Kučín
094 21 Nižný Hrabovec
Slovensko

Kontakt:
Tel.: ++421 57 488 06 26
Fax: ++421 57 488 06 26
E-mail: info@vskpro-zeo.sk

GPS súradnice lomu:
48° 51' 53'' N
21° 45' 05'' E

img1.jpg img2.jpg img3.jpg img4.jpg

Spoločnosť Pro-Zeo s.r.o. vznikla v roku 2003 transformáciou z pôvodnej spoločnosti Probes-Zeolity, ktorá pôsobila 10 rokov a jej podnikateľská činnosť bola zameraná na využívanie ložiska zeolitu – klinoptilolitu.

Koncom roku 2009 sa spoločnosť stala členom skupiny VSK MINING GROUP a bola premenovaná na VSK PRO-ZEO s.r.o.

VSK Pro-Zeo s.r.o. je firma s dynamickým rozvojom. Od svojho vzniku vybudovala progresívnu technológiu na úpravu, spracovanie a balenie zeolitu.

VSK Pro-Zeo s.r.o. ťaží a spracováva prírodný zeolit (klinoptilolit) na ložisku Kučín, vyrába a predáva zeolitové produkty.

VSK PRO-ZEO s.r.o.
Prevádzka - Lom Kučín
094 21 Nižný Hrabovec, Slovensko
GPS: 48° 51' 53'' N / 21° 45' 05'' E
© 2011 Pro Zeo s.r.o.. - All right reserved / bart.sk webdesign