VSK PRO-ZEO s.r.o.

Vyhľadávanie

VSK PRO-ZEO s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice
Slovensko

IČO: 36 494 046
IČ DPH: 2021830668 SK

Výroba a predaj:

Prevádzka - Lom Kučín
094 21 Nižný Hrabovec
Slovensko

Kontakt:
Tel.: ++421 57 488 06 26
Fax: ++421 57 488 06 26
E-mail: info@vskpro-zeo.sk

GPS súradnice lomu:
48° 51' 53'' N
21° 45' 05'' E

img34.jpg

Kvalita a certifikáty

VSK PRO-ZEO s.r.o. využíva systém riadenia kvality podľa ISO 9001: 2015 a FAMI-QS. Spoločnosť získala certifikát kvality a bezpečnosti FAMI-QS v oblasti kŕmnych doplnkových látok a premixov.

Tento certifikát stanovuje požiadavky na bezpečnosť doplnkových krmných látok a premixov v súlade s požiadavkami Európskej únie o hygiene krmív ako aj zlepšenie spätnej vysledovateľnosti produktu. Podporuje vydanie pravidiel správnej výrobnej praxe s aplikáciou zásad HACCP, ktorého hlavným cieľom je bezpečnosť krmív.

VSK PRO-ZEO s.r.o. je schváleným výrobcom certifikovaného výrobku zeolitové hnojivo, pomocná pôdna látka a držiteľom certifikátov UKSUP Bratislava, SK.Taktiež na základe Rozhodnutia Hlavného hygienika SR sú naše produkty schválené aj na použitie pri úprave pitných a užitkových vôd.

Uvedené certifikáty ako aj laboratórne rozbory Vám môžeme poslať na vyžiadanie:

Politika kvality a bezpečnosti

Vedenie spoločnosti si uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitu a bezpečnosť poskytovaných produktov a v zmysle normy ISO 9001: 2015 a FAMI QS stanovuje politiku kvality a bezpečnosti. Politika kvality a bezpečnosti predstavuje systematickú starostlivosť o kvalitu a bezpečnosť produktov s hlavným cieľom uspokojovať požiadavky a potreby našich zákazníkov. Naším cieľom je spokojný zákazník.

 

Súbory na stiahnutie

application/pdf
Poitika kvality
Veľkosť: 247 311 B, 17.09.2018
© 2011 Pro Zeo s.r.o.. - All right reserved / bart.sk webdesign