VSK PRO-ZEO s.r.o.

Vyhľadávanie

VSK PRO-ZEO s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice
Slovensko

IČO: 36 494 046
IČ DPH: 2021830668 SK

Výroba a predaj:

Prevádzka - Lom Kučín
094 21 Nižný Hrabovec
Slovensko

Kontakt:
Tel.: ++421 57 488 06 26
Fax: ++421 57 488 06 26
E-mail: info@vskpro-zeo.sk

GPS súradnice lomu:
48° 51' 53'' N
21° 45' 05'' E

img15.jpg img16.jpg img25.jpg img26.jpg img27.jpg img28.jpg img3.jpg zeolit.jpg
img122.jpg img23.jpg img24.jpg

Ťažba a výroba zeolitových produktov

Kvalita suroviny – zeolitu - klinoptilolitu zaraďuje naše ložisko k najkvalitnejším nielen v Európe ale aj vo svete. Vysoká kvalita našich zeolitových výrobkov je dosiahnutá aj z dôvodu, že surovina prichádza priamo bez medziskladovania z ťažby do výroby, kde sa spracúva modernou technológiou, ktorá garantuje vysokú kvalitu produktov.

Z modernej sušiarne prechádza surovina viacerými stupňami spracovania drvením a mletím. Výrobky sa balia na moderných baličkách do 25 kg paierových vriec alebo 1000 kg big bagov. Značná časť produkcie je expedovaná voľneložená v cisternách alebo vyklápačoch. Spoločnosť venuje maximálnu pozornosť dodržiavaniu technologických postupov pri výrobe zeolitových produktov aj z hľadiska podmienok FAMI QS. Dopĺňame výrobné zariadenia novou technológiou, čím vytvárame podmienky pre dosahovanie jedinečnej kvality svojich produktov.

© 2011 Pro Zeo s.r.o.. - All right reserved / bart.sk webdesign