VSK PRO-ZEO s.r.o.

Vyhľadávanie

VSK PRO-ZEO s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice
Slovensko

IČO: 36 494 046
IČ DPH: 2021830668 SK

Výroba a predaj:

Prevádzka - Lom Kučín
094 21 Nižný Hrabovec
Slovensko

Kontakt:
Tel.: ++421 57 488 06 26
Fax: ++421 57 488 06 26
E-mail: info@vskpro-zeo.sk

GPS súradnice lomu:
48° 51' 53'' N
21° 45' 05'' E

img1.jpg img2.jpg img3.jpg img4.jpg

Profil spoločnosti

Spoločnosť VSK PRO – ZEO  s.r.o. so sídlom na Južnej triede 125 v Košiciach má na území Slovenskej republiky dobývací priestor na ťažbu prírodného zeolitu (klinoptilolitu) na ložisku Lom Kučín.

Spoločnosť VSK PRO – ZEO  s.r.o. má na území Slovenskej republiky určené dobývacie priestory za účelom dobývania prírodného zeolitu  (povrchová ťažba nerastu).  Okrem ťažby sa spoločnosť zaoberá spracovaním  prírodného zeolitu a výrobou produktov na báze čistého prírodného zeolitu.

Spoločnosť VSK PRO – ZEO sa začlenila do medzinárodnej skupiny podnikov VSK MINING GROUP, ktorá sa zaoberá dobývaním  nerastov. V roku 2010 do spoločnosti strategicky vstúpil zahraničný partner Paltentaler Minerals GmbH, člen skupiny Paltentaler Holding so sídlom  v Rottenmanne, Rakúsko. Spoločnosť Paltentaler Minerals GmbH sa do roku 2016 transformovala na spoločnosť MEB Migulator Entwicklung & Beteiligung GmbH

Prvoradým cieľom spoločnosti je kvalita ponúkaných výrobkov a ďalších služieb a celkový rozvoj spoločnosti v oblasti ťažby a spracovania zeolitu s uplatňovaním moderných technologických postupov. Veľký dôraz kladieme  na dodržiavanie princípov trvale udržateľného rozvoja  v súlade s ochranou životného prostredia.

© 2011 Pro Zeo s.r.o.. - All right reserved / bart.sk webdesign