VSK PRO-ZEO s.r.o.

Vyhľadávanie

VSK PRO-ZEO s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice
Slovensko

IČO: 36 494 046
IČ DPH: 2021830668 SK

Výroba a predaj:

Prevádzka - Lom Kučín
094 21 Nižný Hrabovec
Slovensko

Kontakt:
Tel.: ++421 57 488 06 26
Fax: ++421 57 488 06 26
E-mail: info@vskpro-zeo.sk

GPS súradnice lomu:
48° 51' 53'' N
21° 45' 05'' E

img38.jpg img43.jpg pig.jpg priroda.jpg

ProZeo PPL - green

Prírodný zeolit – Klinoptilolit, pomocná pôdna látka
Registrovaná pomocná pôdna látka: ÚKSÚP Bratislava

Frakcie: 0-0,2 mm  0-0,3 mm; 0,3-1,0 mm; 1,0-2,5 mm; 2,5-5,0 mm

 • Aktivovaný  substrát na údržbu  trávnikov, športových ihrísk a trávnatých plôch.
 • Drenážny  materiál pre zakladanie  trávnikov
 • Vynikajúco kyprí a prevzdušňuje pôdu
 • Upravuje vodný režim pôdy
 • Priaznivo ovplyvňuje pH pôdy
 • Zabraňuje vyplavovaniu živín

ProZeo PPL  green  je prírodný materiál s vynikajúcimi ióno-výmennými vlastnosťami, vlastnosťou  reverzibilnej hydratácie a dehydratácie.  Základ tvorí prírodný zeolit – Klinoptilolit, vodnatý hlinito-kremičitan s trojrozmernou kryštalickou štruktúrou so systémom dutiniek a kanálikov.

ProZeo PPL svojimi vlastnosťami umožňuje:

 • prekyprenie ťažkej pôdy a jej prevzdušnenie (aerifikácia ) pre  zlepšenie pôdnej štruktúry
 • zvýšenie sorpčných vlastností ľahkých  a piesčitých pôd
 • efektívne využitie hnojenia ( pomaly pôsobiace hnojivo)
 • zabraňuje vyplavovaniu  živín čím sa dosiahne  ich  vyššia využiteľnosť
 • ochranu spodných  vôd a životného prostredia immobilizáciou ťažkých kovov
 • úpravu a reguláciu vodného režimu pôdy – kladne ovplyvňuje vlhkosť pôdy a zavlažovanie
 • úpravu pH pôdy ( uvoľnenie alkalických prvkov)

POUŽITIE  - APLIKÁCIE  ProZeo PPL:

Na pieskovanie trávnikov – aerifikácia:  ProZeo PPL  frakcia 0,3 – 1,0 mm

Problémy s kvalitou trávnika sa  vyskytujú z dôvodu, že jemné pôdne častice urýchľujú nadmerné zhutnenie hracej plochy, znižujú priepustnosť vzduchu, živín a vody vegetačnou vrstvou. Povrch zostáva dlho vlhký.  Využívanie a zaťažovanie  hracej plochy spôsobuje vytváranie nerovností na jej povrchu. Trávový porast slabo rastie.

Pomocou ProZeo PPL sa pieskovanie  stáva veľmi rýchlym a účinným regeneračným opatrením. ProZeo PPL  prekyprí pôdu, eliminuje nadmernú vlhkosť, po prehnojení zadržiava  živiny pri koreňovom systéme. Trávnik sa rýchlejšie regeneruje, je zdravší a silnejší.

Množstvo substrátu ProZeo PPL možno dávkovať rozsýpaním podľa potreby a charakteru povrchu v rozsahu jednorazovej dávky.

Dávkovanie:  2 – 5 kg / m2   alebo  27 kg – 68 kg na 100 m2

Pri budovaní  nových golfových ihrísk, greenov alebo aplikácie  pre piesčité pôdy:
10% – 20% piesku  sa nahradí  rovnakým objemom produktu ProZeo PPL 0,3-1 mm a premiešajú sa. Malo by sa to  použiť  v top vrstve v hrúbke  5 až 10 cm.

Pri zakladaní trávnikov: použiť ProZeo PPL frakcie 1 - 2.5 mm, 2.5 - 5 mm, 1-5 mm

Podkladový materiál pod trávnatý koberec umožňuje zlepšenie  vegetačných podmienok pre trávnik. Reguluje vodný režim trávnika, znižuje potrebu zavlažovania a naopak pri nadmernej  vlhkosti stiahne nadbytočnú vodu do štruktúry. Pri hnojení absorbuje do kryštalickej mriežky živiny  a spätne ich uvoľňuje  pre rastliny, umožňuje efektívnejšie využitie hnojív, zabraňuje ich vyplavovaniu, zlepšuje pH pôdneho substrátu.

Spôsob aplikácie:  ProZeo PPL rozmiestnime v podkladovej vrstve pod trávnik a potom  dostatočne zhutníme bežnými technickými  prostriedkami.

Doporučená hrúbka podkladovej vrstvy : 30-50 mm   ( 25-50 kg/m2 )

Balenie:

 • 25 kg papierové vrecia
 • 1000 kg Big Bagy
© 2011 Pro Zeo s.r.o.. - All right reserved / bart.sk webdesign