VSK PRO-ZEO s.r.o.

Vyhľadávanie

VSK PRO-ZEO s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice
Slovensko

IČO: 36 494 046
IČ DPH: 2021830668 SK

Výroba a predaj:

Prevádzka - Lom Kučín
094 21 Nižný Hrabovec
Slovensko

Kontakt:
Tel.: ++421 57 488 06 26
Fax: ++421 57 488 06 26
E-mail: info@vskpro-zeo.sk

GPS súradnice lomu:
48° 51' 53'' N
21° 45' 05'' E

img39.jpg img42.jpg

ProZeo WT

ProZeo WT je ekologický produkt, vyrobený výlučne z prírodného alumino-silikátu, určený do procesu biologického čistenia priemyselných a komunálnych odpadových vôd, na  filtráciu pitných vôd,  bazénových vôd, prírodných jazierok, tajchov

Klinoptilolit ProZeo WT je produkt, ktorý sa vyznačuje jedinečnou kryštalickou štruktúrou, s pórmi dutinami a kanálikmi, z ktorej vyplývajú  jeho špecifické  vlastnosti ako

 • adsorbčné schopnosti
 • vysoká iónová výmena
 • reverzibilná hydratácia a dehydratácia
 • vysoká selektivita  voči NH4+

ProZeo WT v čistiarniach odpadových vôd  spôsobuje:

 • zaťaženie a klesnutie kalov, zlepšenie usadzovacej schopnosti aktivovaných kalov
 • lepšiu separáciu kalov / čistej vody, zlepšená odvodňovacia schopnosť kalov
 • zníženie objemu kalov
 • pokles kalového indexu
 • odvodné kanály sa nezanášajú usadeninami
 • lepšie následné zahustenie kalov, vyššia účinnosť
 • zlepšenie kvality odpadov
 • úspora  pomocných prostriedkov
 • odstránenie problémov s plávajúcou blanou
 • zariadenia pracujú  stabilnejšie, s menšími výkyvmi a  nižšími hodnotami dusíka a fosforu.

Ďalšie vlastnosti:

 • spôsobuje redukciu celkového obsahu  dusíka
 • vďaka ľahko alkalickému povrchu ProZeo WT sa vyčerpá aktivita nitrifikantov a  denitrifikantov
 • redukcia celkového objemu nepotrebných látok
 • zvýšená biologická  aktivita a zaťažovací účinok  ProZeo WT  znižuje  hodnotu pH

ProZeo WT ako filtračné médium pre filtráciu bazénových  vôd

Výhody použitia  zeolitových filtrov:

 • 3 stupne filtrácie v jednom procese (mechanická, viacnásobná- makro-mikro filtrácia a iónová  výmena
 • zníženie  zápachu vody v bazéne   a dráždenia očí prípadne pokožky (odstránením amoniaku,  škodlivých a dráždivých látok - organické polutanty,),  podstatne sa znižuje potreba pridávať aktívny chlór do vody
 • podstatné zlepšenie čistoty / kvality  vody
 • ekonomické výhody: nižšie prevádzkové náklady,  nižšia spotreba vody
 • šetrenie životného prostredia

Balenie:

 • 25kg papierové vrecia
 • 1000 kg Big-Bagy
© 2011 Pro Zeo s.r.o.. - All right reserved / bart.sk webdesign