VSK PRO-ZEO s.r.o.

Vyhľadávanie

VSK PRO-ZEO s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice
Slovensko

IČO: 36 494 046
IČ DPH: 2021830668 SK

Výroba a predaj:

Prevádzka - Lom Kučín
094 21 Nižný Hrabovec
Slovensko

Kontakt:
Tel.: ++421 57 488 06 26
Fax: ++421 57 488 06 26
E-mail: info@vskpro-zeo.sk

GPS súradnice lomu:
48° 51' 53'' N
21° 45' 05'' E

img20.jpg img3.jpg zeolit.jpg

Prírodný zeolit

1. Identifikácia materiálu:

Názov - Prírodný zeolit
Skupina zeolitu - Heulandit
Minerál - Klinoptilolit
Empirický vzorec - (Ca,K2,Na2,Mg)4Al8Si40O96.24H2O

2. Popis štruktúry a vlastnosti:

Prírodný zeolit - klinoptilolit je vodnatý alumo-silikát katiónov alkalických kovov a kovov alkalických zemín, ktoré majú schopnosť vymieňať svoje vymeniteľné katióny (Ca2+,Mg2+,Na+,K+) za iné. Priestorovú kryštálickú štruktúru tvoria tetraedre (SiO4)6- a (AlO4)5- , s väzbami Si-O-Si a systémom kanálikov a pórov. Tým sú dané špecifické fyzikálno-chemické vlastnosti zeolitov.

© 2011 Pro Zeo s.r.o.. - All right reserved / bart.sk webdesign