VSK PRO-ZEO s.r.o.

Vyhľadávanie

VSK PRO-ZEO s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice
Slovensko

IČO: 36 494 046
IČ DPH: 2021830668 SK

Výroba a predaj:

Prevádzka - Lom Kučín
094 21 Nižný Hrabovec
Slovensko

Kontakt:
Tel.: ++421 57 488 06 26
Fax: ++421 57 488 06 26
E-mail: info@vskpro-zeo.sk

GPS súradnice lomu:
48° 51' 53'' N
21° 45' 05'' E

img4.jpg img5.jpg img6.jpg

Technické parametre

Certifikáty

Charakteristika zeolitu – Klinoptilolitu
Makroskopicky je zeolit z Kučína kompaktnou horninou, svetlozelenej farby s lastúrovým lomom. Vysušená surovina má svetlú sivozelenkastú farbu.

Merná hmotnosť (špecifická váha): 2200-2440 kg/m3
Objemová hmotnosť: 1385-1905 kg/m3
Nasiakavosť: 39 %
Pórovitosť: 24 – 32 %
Čiastková výmenná kapacita NH4: min. 0,65 mól/kg
Celková výmenná kapacita NH4: 1,3 mól/kg

Chemické zloženie v hmotnostných percentách:
SiO2 64,18-75,50%  Al2O3 10,93-14,80%  MgO 0,29-1,43%  K2O 1,24-4,24%
Fe2O3 0,12-2,45%  CaO 1,43-11,68%  Na2O 0,10-2,97%

Mineralogické zloženie

  • Klinoptilolit - 82 - 84 %
© 2011 Pro Zeo s.r.o.. - All right reserved / bart.sk webdesign