VSK PRO-ZEO s.r.o.

Vyhľadávanie

VSK PRO-ZEO s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice
Slovensko

IČO: 36 494 046
IČ DPH: 2021830668 SK

Výroba a predaj:

Prevádzka - Lom Kučín
094 21 Nižný Hrabovec
Slovensko

Kontakt:
Tel.: ++421 57 488 06 26
Fax: ++421 57 488 06 26
E-mail: info@vskpro-zeo.sk

GPS súradnice lomu:
48° 51' 53'' N
21° 45' 05'' E

img7.jpg img8.jpg img9.jpg

Vlastnosti

Vlastnosti zeolitu - klinoptilolitu  vyplývajú z výnimočnosti jeho kryštálovej štruktúry. Zeolity sú kryštalické pórovité adsorbenty s pórmi jednotnej veľkosti, charakteristickej pre určitý typ. Adsorbujú len tie látky, ktoré môžu pórmi prenikať do vnútra kryštalových dutín t.j. také, ktoré majú kritický priemer molekúl menší než priemer pórov príslušného zeolitu.

Ďalšie vlastnosti:

  • vysoká iónová výmena a selektivita
  • reverzibilná hydratácia a dehydratácia
  • vysoká sorbčná schopnosť
  • katalytické vlastnosti
  • odolnosť voči agresívnym médiám
© 2011 Pro Zeo s.r.o.. - All right reserved / bart.sk webdesign